skip to Main Content
Volg ons op Facebook | Vragen? Bel 072-8885072

Als bezoeker van onze website (www.blokdijkmakelaars.nl) heeft u de mogelijkheid om ons aanbod van woningen en appartementen te bekijken, er wordt geen privacygevoelige informatie van u wordt verzameld. Onze website maakt wel gebruik van cookies voor een betere gebruikerservaring.
Verwerken persoonsgegevens
Als u ons een opdracht tot dienstverlening geeft dienen wij om zorgvuldig uitvoering te kunnen geven aan uw opdracht te beschikken over uw persoonsgegevens bestaande uit uw naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres, en een kopie van uw paspoort. Al deze persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt in overeenstemming met deze privacy policy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het zo goed mogelijk uitvoeren van uw opdracht. Na het volbrengen van de opdracht zullen uw persoonsgegevens met inachtneming met de wettelijke bewaartermijnen uit onze bestanden worden verwijderd.
Wij treffen vanwege de aard van onze dienstverlening en het vertrouwen dat u in ons moet kunnen stellen, passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaats zal vinden in overeenstemming met de AVG.
Wij schakelen mogelijk derden in bij de uitvoering van onze diensten. Voor zover deze derden daarbij uw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacy policy worden verwerkt. Zonder uw voorafgaande toestemming zullen wij nooit uw persoonsgegevens aan derden verstrekken.
U heeft altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Als deze gegevens onjuist mochten zijn dan zullen wij deze direct corrigeren.
Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens en nemen dit volstrekt serieus en nemen alle passende maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Neem als u een vraag heeft contact met ons op. Wij staan u graag te woord.
Blokdijk Makelaars & Adviseurs

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

Zoeken